Kontrakt mellem Online IT Support og

Denne kontrakt gælder mellem Online IT Support og og omhandler installation og drift af WORDPRESS FORSIKRING på. Herefter omtalt virksomheden og hjemmesiden.

Online IT Support forpligter sig til at

  1. Slette modtagne oplysninger efter opsætning af WORDPRESS FORSIKRING dog efter maks 14 dage
  2. Ikke dele de modtagne oplysninger med 3. part
  3. Have tegnet forsikring, der dækker omsætningstab på hjemmesiden i forbindelse med WORDPRESS FORSIKRINGEN.

Kontrakten er gældende så længe Online IT Support har WORDPRESS FORSIKRING installeret på virksomhedens hjemmeside.

Dato: ___________________________________________________________
Underskrift
Nikolaj Nørup Sostack
Online IT Support